HAKKIMDA – ABOUT

 PROF. DR. ALİ RIZA BÜYÜKUSLU ÖZGEÇMİŞİ

Özet

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU İ.Ü. İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı burs sınavını binlerce aday içinden kazanarak ‘’Endüstri İlişkileri’’ dalında kazanarak, İngiltere’de burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

İngiltere’de 1990-1991 yılında Warwick Üniversitesi, İşletme Okulu, Endüstri İlişkileri ve Organizasyonlarında Davranış Departmanında lisans üstü master eğitimini  tamamlamıştır. 1991-1994 yıllarında aynı üniversitenin doktora programına devam etmiş ve 1994 yılında ‘’işletme’’ bilim dalında doktora diplomasını almıştır.

Ayrıca 1995 yılında önce Amerika’da Cornell Üniversitesinde daha sonra Almanya’da Bochum Üniversitesinde Endüstri İlişkileri alanında doktora üstü çalışmalar yapmıştır. Trakya Üniversitesinde Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Sosyolojisi, Uluslararası İşletme ve Sosyal Politika, İTÜ MBA programının kurucuları arasında yer almış ve İTÜ Executive MBA programında Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization) İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management) derslerini vermiştir. İtalya Milano Üniversitesinde Avrupa sosyal politikası; Warwick Üniversitesi (WMG)’nde inovasyon ve teknoloji yönetimi; Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sosyal politika-sosyal ekonomi, medya ve siyaset, küreselleşme, siyaset kuramı-siyasal düşünceler,  uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar ve kamu yönetimi derslerini verdi.

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU’nun Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politikalar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Küreselleşme, Avrupa Birliği, Çevre-İş sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Eğitim, İşveren Teşkilatlarının yeniden yapılandırılması, AB müktesebatı Sosyal işler ve Teknik mevzuat uyumu, Uluslararası Sendikacılık Hareketi, Küresel entegrasyonlar ve İşbirlikleri, Küresel Yüksek öğretim, Küresel işgücü piyasaları, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, İnovasyon ve Girişimcilik, Uluslararası Teknoloji Transferi, Dijital Dönüşüm, Dijital Teknoloji, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 alanlarında bir çoğu uluslararası çalışmalar olmak üzere sayısız makaleleri, iş dünyası ve sektör dergilerinde köşe yazıları, proje bazlı çalışmaları, inceleme, rapor, araştırma, birçokkitapta bölüm yazarlığı ve ‘’Employer Organizations in European Context, Turkish Trade Unions in Comparative Perspective, Çokuluslu Şirketler ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Avrupa Birliği ve Sosyal Boyutu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeni İş Kanunu: Esneklik ve İş Güvencesi, Akademik Kapitalizm ve Küresel Üniversitelerin Yükselişi, İnovasyon ve Girişimcilik, Dijital Kapitalizm, Dijital Dönüşüm, Toplum 5.0 Süper Akıllı Toplum ve Korona sonrası yeni dünya düzeni Ekonomi-Devlet-yapay Zeka ” başlıklı kitapları vardır.

Prof. BÜYÜKUSLU, Almanya ve Japonya Devletlerinin akademik ve profesyonel çalışma performansına ve disipline dayalı mülakat yoluyla ve seçimle belirledikleri mesleki ve teknik eğitim ve yönetici geliştirme programlarına icap edip, 1998 yılında Almanya ve 2004 yılında Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmıştır.

Uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Endüstri İlişkileri Akademisyenleri ‘’Network’’, Uluslararası Kimya İşverenleri Çalışma İlişkileri Komitesi (LRC), Avrupa Kimya İşverenleri Grubu (ECEG) ve Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) Endüstriyel İlişkiler Komitesi çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca ILO Türkiye delegasyonu işveren kanadı teknik müşavirliği, Dünya Kimya Birliği (LRC) ikinci başkanlığı görevini yürütmüştür. Ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Kalkınma Planları Komisyon Başkanlığı ve Raportörlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Genel Sekreter Koordinasyon üyeliği, Başbakanlık Kamu Personel Reformu Çalışmaları Bilim Komisyonu üyeliği, Uluslararası Sağlık Bilimleri Derneği (ISPE) Türkiye kurucu üyesi, Kocaeli AB-KOBİ İş Merkezi Yerel Konsorsiyum Danışma Komitesi, TÜBİTAK Vizyon 2003 Bilim ve Teknoloji Stratejileri Yönlendirme Komitesi ve Kimya Teknolojileri  Sektörel Danışma Kurulu üyesi, MPM ve SSK Genel Kurul üyeliği yapmıştır. Türkiye de inovasyon, girişimcilik ve yenilikçi düşünce kültürünün ilerlemesine katkıda bulunan Türkiye’nin en önemli ve alanında ilk olan ‘Bir Fikrin mi var?’ yarışmasının akademik Jüri üyeliğini yapmıştır. BÜYÜKUSLU’nun birçok makale ve yazıları başta iş dünyası yayın organlarında olmak üzere birçok yayın organında, dergide yayınlanmıştır.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi (KİPLAS) Genel Sekreteri, Kimya Sektör Platformu Genel Sekreteri, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü (Kıbrıs) görevlerini yürütmüştür. KKTC’nde Rektör olarak görev yaptığı dönemde ‘Üniversiteler Adası Kıbrıs’ Konsepti fikrini ortaya atmış, Türk basını ve kamuoyunda fikrin yaygınlaşması için çalışmış ve bu çerçevede tüm Anadolu illeri ile KKTC arasında doğrudan yükseköğretim köprüleri kurulmasını sağlamıştır. Yine bu kapsamda İTÜ’nün adaya gelmesine ve Kampus açma düşüncesine vesile olmuştur. Lefke Avrupa Üniversitesinin tüm zamanlarının en iyi çıkışını yakalaması, bilimsel alt yapı yatırımlarının yapılmasının yanı sıra uluslararası arenada tanınmayan KKTC’nin bir üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesini Birleşmiş Milletlerin Küresel sözleşmesi olan Global Compact’ı imzalayarak Birleşmiş Milletler(UN) üniversiteler ailesine dahil ettirmiştir. Gerek rektörlük çalışmalarında gerek akademik faaliyetler kapsamında Global Compact (UN), Principles for Responsible Management Education (PRME) , American Council of Higher Education (ACE), Academic Cooperation Association (ACA), European Council of Business Education (ECBE), Council of International Schools (CIS), World Associations of Universities and Colleges (WAUC) gibi uluslararası akademik organizasyonlarda Kıbrıs ve Türk Üniversitelerini temsil etmiştir.

Aralarında, ABD West Virginia Marshall Üniversitesi, California Üniversitesi, Londra Queen Mary Üniversitesi, Coventry Üniversitesi, Liverpool John Hopkins Üniversitesi, Fransa Lille Üniversitesi gibi üniversitelerin yer aldığı birçok uluslararası akademik proje ve işbirliklerine imza atmakla birlikte Oxford ve Cambridge ile birlikte İngiltere de en iyi üniversiteler arasında yer alan Warwick Üniversitesi-WMG tarafından ‘’Onursal Profesörlük’’ ünvanı ile onurlandırılmıştır. Warwick Üniversitesi-WMG Bölge ve Türkiye koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir.. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ana bilim dalı öğretim üyesi, YTÜ uluslararası ofisler genel koordinatörü, Yıldız-Teknopark ve Türkiye’nin en önemli projelerinden birisi olan Türkiye Bilişim Vadisi akademik proje ve inovasyon danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2009 yılında 2019 yılına kadar Fenerbahçe Üniversitesi akademik projeksiyonunu hazırlamış, kuruluş sürecini yönetmiş ve eğitim-öğretime başlatmıştır.  İki dönem FBÜ Mütevelli Heyetinde yer almış,  Kurucu Rektör olarak görev yapmış ve bu bağlamda Fenerbahçe Kongre üyesi olarak Fenerbahçe Spor Kulübünün ve Fenerbahçe Üniversitesinin tarihine adını yazdırmıştır.

Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Üretim Modelleri, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Küresel organizasyonlar ve AB,  Global Yüksek Öğretim Politikaları ve Küresel İşbirliklerinin, Üniversite-Endüstri ilişkilerinin,  Bilim ve Teknoloji, Endüstri 4.0, Dijital dönüşüm, Uluslararası Teknoloji Transferi,  İnovasyon ve Girişimcilik, Yapay Zeka ve Toplum 5.0 Süper Akıllı Toplum alanlarının önde gelen yazar-akademisyen, girişimci-akademisyen ve üst düzey Yönetici-Proje lideri olarak da tanınmaktadır. Sivil Toplum Örgütü Türkiye Süper Akıllı Toplum Derneği Kurucu Başkanıdır.

 

Kitaplar

 

 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2020, KORONA SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ DEVLET-EKONOMİ-YAPAY ZEKA, Der/Derin yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2020, TOPLUM 5.0-SÜPER AKILLI TOPLUM İSTANBUL, DERİN YAYINLARI
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2018, DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İstanbul. Derin yayınları.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2017, DİJİTAL KAPİTALİSM, İstanbul, Derin yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2015, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK, İstanbul, Derin Yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2010, ‘AKADEMİK KAPİTALİZM VE KÜRESEL ÜNİVERSİTELERİN YÜKSELİŞİ’, İstanbul, Derin Yayınları.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2007, ‘Endustrial relations in Turkey’“A Cultural Atlas of the Turkish World”, Republic of Turkey 2, Turkish Culture Foundation Publication
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “Avrupa Birliği Perspektifinden ve Endüstri İlişkileri Boyutuyla Yeni İş Kanunu: Esneklik ve İş Güvencesi, Derin Yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, ‘Küreselleşmenin Sosyal ve Kültürel Hayata Etkisi’.KÜRESELLEŞMENİN İNSANİ YÜZÜ. . Edited by, Veysel Bozkurt, ALFA.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU,2000, ‘The Changing Dynamics of Collective Bargaining in Turkey since 1980’. PROF.DR.NURHAN AKÇAYLI’YA ARMAĞAN. ULUDAĞ University Publication.Bursa.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, ‘Küreselleşme’ .Halil Aksu’ya Armağan. Edited by Tokdemir, Küçükçiftçi. Istanbul Technical University-Faculty of Management.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Globalizasyon Boyutunda İnsan Kaynakları Yönetimi” Der yayınları İstanbul.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Avrupa Birliği ve Sosyal Boyutu” İstanbul; Der Yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, ‘The Changing Dynamics of Production and Its Impact on Industral Relations’.PROF.DR.METİN KUTAL’A ARMAĞAN. ISTANBUL UNİVERSİTY Publications.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU and Gülten KUTAL, 1996 “Endüstri İlişkileri Boyutunda Çokuluslu Şirketler ve İnsan Kaynağı Yönetimi. Der Yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1994, “Trade Unions in Turkey: on analysis of their development, role and present situation” November, PhD. Thesis.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1991, “A study of Turkish Confederation of Employers Associations (TISK)” September. Master thesis Warwick University.

 

Araştırma, Proje ve Yayınlar 

 

 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2020, ‘DİJİTAL ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ: ÜNİVERSİTE 4.0 VE 5.0 ,Uzaktan Öğrenme ve Eğtimde İnovasyon sempozyumu. Işık Üniversitesi.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2019, ‘Kalite ve Stratejş Ekseninde Üniversite Deneyimleri’ Üniversitelerde Kalite ve Strateji Ekseninde Planlama. Editörler Mahmut Güler-Burçak Soyer. Trakya Üniversitesi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2016, BİLİŞİM VADİSİ İNOVASYON VE SEKTÖREL BİLŞİM ALTYAPI ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU-SEKTÖREL DİJİTAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI. BİLİŞİM VADİSİ. GEBZE.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2015, ‘Turkey and EU entegration policies’ İtalya. Milano Üniversitesi publication
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2012, Dünya Teknopark Tecrübeleri Işığında Yıldız Teknopark akademik projeksiyon ve altyapı çalışmaları araştırması. Yıldız Teknopark.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2014, MAKÜ BURDUR TEKNOPARK KURULUŞ ARAŞTIRMA PROJESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2013, Lüleburgaz Teknopark Kuruluş çalışmaları Sempozyumu ve araştırma raporu.Lüleburgaz Belediyesi.   
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2008, “Trends in Global Higher Education and it’s Implementation on Turkish Higher Education System”, European university of Lefke,  Northern Cyprus.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2005, “Sosyal Politika ve İstihdam Boyutuyla Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci: Teorik değerlendirme. Tekstil İşverenleri Dergisi, Ekim 2005
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2005, “Çalışma Hayatının Değerlendirilmesi” TİSK, Ocak 2005
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” Ege Bölgesi Sanayi Odası yayını.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “AB Perspektifinden Yeni İş Kanunu: Hoş geldin Bürokratik Esneklik” “Yaşasın İş Güvencesi” MERCEK, Nisan 2004
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “AB Entegrasyon Süreci ve Sosyal Hizmetler” Birinci Sosyal Hizmetler Şurası T.C Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar, Nisan 2004
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “Özelleştirmenin Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarına Etkileri” MESKA
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, Yeni Avrupa Birliği Kimya Regülasyonu” Kimya Teknolojileri Dergisi, Şubat 2004
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Çalışma Hayatında Yeni İş Kanunu” TÜHİS Cilt: 18 Mayıs-Ağustos Sayı: 23
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Avrupa Şirket Vatandaşlığı Şartı” Kimya Teknolojileri Derneği Eylül
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “İş Güvencesi Yasasına Göre Yapılması Gerekenler” T.Giyim Sanayicileri Derneği 22.5.2003
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Performansa Dayalı Ücret” T.C Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı “Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu” 22-23 Şubat 2003 TÜHİS
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Cumhuriyetin 80. Yılında Türk Sendikacılığı” TİSK İşveren Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1, Ekim 2003
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Güncel Bir Tartışma: İş Kanunu ve İş Güvencesi Yeni Bir “Sosyal Düzen” mi? Yoksa “Sosyal Kaos” mu? TİSK İşveren Dergisi Cilt 41, Sayı:6, Mart 2003
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “İşsizlik ve Çalışma Yasaları” Tekstil İşveren Dergisi Sayı : 270 Haziran
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sağlık, Güvenlik, Çevre (HSE) ve KİPLAS’ın Çalışmaları” İşveren Dergisi Cilt XL, Sayı: 8 Mayıs
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Entegre Ürün Politikası” Kimya Teknolojileri Dergisi, Sayı : 13 Ocak
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Dünya’da İş Güvencesinin Gelişimi” Sayı : 265, Ocak Tekstil İşveren Dergisi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Türkiye’de Plastik Sektörü” Kimya Teknolojileri Dergisi Sayı: 8, Ağustos.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, Avrupa İşveren Organizasyonları, Teşkilat Yapısı ve Türk İşveren Sendikaları için Vizyon Arayışları ve Öneriler: Yeni Bir İşveren Organizasyon Modeli Olası mı? Kiplas Yayınları
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Küresel Sözleşme” Kimya Teknolojileri Dergisi, 23 Kasım 2002
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “AB Uyum Sürecinde Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği” İşveren Dergisi, Cilt XL, Sayı: 8, Mayıs
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2001, “Yeni Dünya Düzeni Karşısında Türk Çalışma Hayatı Nereye Gidiyor?” Tekstil İşveren, Sayı: 260 Ağustos.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2001, “Endüstri İlişkilerinde Değişim: Sosyal Devlette Sosyal Diyaloga Doğru” Temmuz-2001 MERCEK
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2001, “Avrupa Birliğinde Ücretlerle İlgili Genel Trend ve Bireysel Firma Uygulamaları” Tekstil İşveren Sayı : 264, Aralık
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2001 “Sağlık, Güvenlik ve Çevre Boyutuyla Gönüllü Girişimler” Kimya Teknolojileri Dergisi Sayı: 4, Nisan 2001
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2001, “İşletme Sosyal Sorumluluğu” İşveren Dergisi Cilt: XL, Sayı: 3
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2001, “Çalışma Hayatında Değişim: Sosyal Devletten Sosyal Diyaloga Doğru” Mart, 2001, Sayı: 8 Ev Tekstili Dergisi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2001, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ulusal İstihdam Politikası Önerileri (İŞKUR I. Genel Kurul Raporu Komisyon Üyesi) 23-24 Mayıs 2001
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2001, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Kamu Sağlığı Alanlarında AB ve Türk Mevzuatının İncelenmesi, TİSK-AB Akademik Komisyon Raporu, TİSK
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2000, “Küreselleşmenin Sosyal ve Kültürel Hayata Etkisi” Küreselleşmenin İnsani Yüzü Derleyen: Veysel BOZKURT. ALFA. İstanbul.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2000, “Avrupa’da İstihdam-Rekabet Anlaşmaları ve Türkiye Değerlendirilmesi” Cilt: XXXVIII, Sayı: II, Ağustos.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Bilgi Çağı, Değişim ve Yeni Çalışma İlişkileri”, Bilgi ve Toplum, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Uluslararası Firmaların İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları ve Yeni Sendikal Anlayış” İşveren Dergisi, Cilt XXXIV, Sayı : 7 Nisan
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998/9, “The Changing Feature of Turkish Trade Unions since 1980” IBAR, An Irish Business and Administrative Research Publication. Volume 19/20, Number 1, 1998/9
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Endüstri İlişkileri ve Sendikacılıkta Değişim”, Türk Endüstri İlişkileri ile Sendikacılıkta Değişim ve Yeni Yatırımlarda Tekstilin Yeni Semineri” 2-8 Mayıs 1998, Mart, Resort Otel Marmaris
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Kimya Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetim Araştırması” KİPLAS İşverenleri Sendikası, İstanbul.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Dünyadaki Yönetici Tipleri” ETSO Dergisi Yıl: 2, Sayı : 4 Ocak-Mart Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998, “Sosyal Esneklik mi?, Pazar Esnekliği mi?” TİSK İşveren, Mayıs.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998, “Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine Kritik Bir Yaklaşım” Mercek, Ekim.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998, “Global Boyutta İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi” Tekstil İşveren Sayı : 228 Aralık.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Sendikalar Küreselleşmeye Direnebilir mi?“ İkstisat Dergisi Mayıs
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Avrupa Sendikalarının yeni kimlik arayışları ve TÜRK-İŞ”. İktisat dergisi. Şubat-Mart.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Gelişmiş Ülkelerde Çalışma Hayatında Son Yıllardaki Eğilimler”. İşveren Dergisi Cilt XXXV, Sayı: 4 Ocak
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, Globalizasyon, Çokuluslu Şirketler, İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş ve Sendikalar. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt III, Sayı : 1 Nisan
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Global Esneklik Çerçevesinde İşsizlik, Avrupa’da istihdam, işgücü pazarı sorunları”. Basisen, Temmuz
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Corporatism was a feature of the industrial of the Keynesian Walfare State; is there any propects that it will return in the 2000 s? Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Endüstri İlişkileri ve Çevre” Gümrük Birliği Dergisi Ocak, Şubat, Mart 1997 Sayı : 27
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1996 “Çokuluslu Şirketler ve Endüstri İlişkilerinde Yeni Perspektifler”. Küreselleşme, Rekabet Gücü ve Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm”. V. Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi. Türk Endüstri İlişkileri Derneği.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1996, “Gümrük Birliği ve Sosyal Boyutu” Bizim Gazete, 26 Ocak 1996 Cuma, 27 Ocak 1995 Cumartesi. Petrol-İş Gazetesi, Ocak 1996.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1996, “Yeni Üretim Metodları Işığı Altında Çalışanların Katılımı Programları (Avrupa’dan Örneklemeler) KİPLAS Yayınları. İstanbul
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1996, Avrupa İşveren Organizasyonları ve KİPLAS vizyon arayışlarının değerlendirilmesi. KİPLAS Yayınları.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1995 “Dünya’da Endüstri İlişkileri Sistemlerinin Yeniden Yapılanması ve Stratejik İnsan Kaynakları (TİSK Dergi, Cilt XXXIV, Sayı: 2, Kasım –95)
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1995, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sendikacılığın Dünü, Bugünü ve Geleceği”. Dünya’da ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Yeni Boyutları Semineri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türk-Henkel. 1 Eylül 1995. Çırağan Sarayı.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1993, “Avrupa Sendikacılığında Son Gelişmeler, İktisat Dergisi”, Kasım sayı 343.

 

 

 

Uluslararası Yayınlar, Makaleler ve Atıflar

 

 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 2010 ,Die  Politischen System Osteuropus, editor, Wolgang Ismayr
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004,  ‘New Forms of Employers’ Collective Interest’ Industrielle Beziehungen, January.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000 “Turkish Chemical Sector” Presented at LRC Istanbul meeting 2000, LRC minutes
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, ‘The Changing Dynamics of Collective Bargaining in Turkey since 1980’DR NURHAN AKÇAYLI’YA ARMAĞAN,Uludağ University Publication, Bursa
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU 1998, “Labour Relations in Turkey” Presented at International Chemical Employers’ in Amsterdam, Netherlands 2-3 July/998
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998, “The Changıng Nature of Turkish Trade Unıons Sınce 1980” IBAR-An Irish Business and Administrotive Research Publication Volume 19/20, Number1,1998/9
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998, “Federal Almanya’da Meslek Eğitiminin İkili (Dual) Sistemi”, Fachinformationsprogramm für Experten der beruflichen Bildung aus der Turkei 13-27.Juni 1998.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “The changing dynamics of production and its impact on industrial relations”. Metin Kutal’a armağan. İstanbul Üniversitesi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997 “The changing face of cultural and ideological developments and the unions in Turkey since 1980. Zeitschrifh fur Turkeistudien. Zentrum fur Turkestudien.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, “Corporatism was a feature of the industrial of the Keynesian Walfare State; is there any propects that it will return in the 2000 s? Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1996 “Contemporary changes in job and work design reflect the emergence of a new labour process, which is distinctive from Taylorism but which but which remains inimitable to employee interests”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 46’ncı Cilt, 38/13-93. İstanbul
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU,1996, ‘Determining organizational culture in lodging operations’ Journal of Business Ethics, spring.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU ve Gülten KUTAL, 1996, “What is Japanese Model?” İstanbul Üniversitesi Mecmuası, 46’ncı Cilt, 38/13-93 İstanbul.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1995, “Turkey: Defining a new role for Turkish Unions and “Political Mediation” in an Era of Uncertainty” Zeitschrifth für Turkeistudien. Zentrum fur Turkeistudien. 1/1995
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1995, “The evolution of privatization in Turkey and its impact on Turkish Trade Unions” IBAR- Irish Business and Administrative Research Volume 16, 1995
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1992, “What, if anything, might managers in British owned companies usefully learn about labour management from Japanese manufacturing subsidiaries in the UK?” Warwick Paper. June.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU and Prof. Richard Hyman, 1992, “Some recent developments in European Industrial Relations and Employers” Organizations including the case of Turkey”. İktisat Dergisi, Ağustos-Eylül Sayı: 329.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998; Turkey: The understanding of Turkish industrial relations in the light of historical and traditional dimensions. Balkan studies, Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Cilt I. (1998)

 

 

 

Konferans ve Delegasyonlar

 

 • Representing Warwick Manufacturing Group (WMG), Warwick University, UK in international  enterprenorship competition, Do you have an idea? İstanbul, 2009-2010,2010-2011
 • Attended IAU (International Association of Universities 13th General Conference, Utrecth, Netherlands, July 2008
 • Attended ACA (Academic Cooperation Association) Annual Conference, Tallinn Estonia, June 2008
 • Global Compact (United Nations) New York, February 2008 &  Istanbul, June 2008
 • Attended ACE (American Council of Higher Education) San Diego-February 2008
 • Attended Global Higher Education Forum (GHEF) Malaysia 2007 of the International Association of Universities (IAU)
 • Presented an Opening Speech at the 5. Administration Summit Forum of the Turkish Personnel Administration Association, November 2007.
 • Ali Riza BÜYÜKUSLU and Osman Kamil Sağ, March 2007 Teaching and Learning in The Maritime Environment , CAL MARITIME, Valleyjo California “An Innovative Met Approach In Turkey – Joint Dual Diploma & Dual Undergraduate Program in Maritime Academy”
 • Attended Annual Conference in March 2007, “4th General Conference of the Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW)
 • Attended International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE), Paris, September 2006
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2005, Information and Consultation rights at European Multinational Companies in Turkey, Iscos CISK,
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2005, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 9. Kalkınma Planı Kimya Sektör Raportörü, Ankara
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2005, International Labour Organization, General Conference, 1-15 June 2005, Geneva
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2005, Türk-Çin Kobilerinin Ortak İş Platformu,  Okan Üniversitesi Organizasyonu İstanbul
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “Vocational Training in Japan and Middle East Countries”, Japan Ministry of Foreign Affairs, 23-30 November 2004, Japan
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, “Strengthening Social Dialogue in Bulgaria, Romania and Turkey” European Conference, TAIEX, 19-20 November 2004, Istanbul
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2004, International Labour Organizations, General Conference, 1-15 June 2004, Geneva 
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, International Labour Organizations, General Conference, 1-15 June 2003, Geneva 
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, Best Practices in work-flexibility schemes and their impact on the quality of working life in the chemical industries international/ labor organization, sectoral Activities Programme, ILO, Geneva
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Turkish Confederation Of Empoyer Assocıatıons-TISK-International Labour Organisation- Bureou for Employers Activites “Workshop on Collective Bargaınıng 7-10 October 2003-Venue: İstanbul Dedeman Otel
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2003, “Tripartite Meeting on Best Practices in Work-Flexibility Schemes and their Impact on the Quality of Working Life in the Chemical Industries” International Labour Organisatıon Sectoral Activities Programme
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Avrupa Birliği Sürecinde Çağdaş ve Demokratik Çalışma Yaşamı” DİSK, 18 Aralık 2002
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, “Öğrenen Organizasyon Boyutu ile Çevre Eğitimleri: Bir İşveren Sendikası olarak KİPLAS Modeli “QUALIFICATION Turkey, 2002, Turkish-German Conferance On Vocational Educatıon and Training, Employment and Technology, Shereton Hotel, Ankara, March 27-27, 2002
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2002, International Chemical Employers Labour Relations Committee, Bergen, Norway
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2001, International Chemical Employers Labour Relations Committee, Vienna
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2001, “Lifelong learning and social dialogue”, Conferance co-organised by the international programme office for Education and Training the European Training Foundation, Malmö, 23-25 April 2001
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2001, “EU Belgian Presidency Conference”, “For a Better Quality of Work” Brussels 20-21 September 2001
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, International Chemical Employers Labour Relations Committee İstanbul.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyon Üyesi
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Küreselleşme” Özel İhtisas Komisyon Raporu Sosyal ve Kültürel Küreselleşme Alt Komisyon Başkanı
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, “The Role Of Pacts On Employment and Competitiveness (PECs)” Within The Context of the European Employment Strategy 11-12 December, 2000, Paris
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, High-Level Tripartite Conferance for ILO Constituents in the EU Accession Countries on Social Dialogue, Employment Policy and the Principles of Egual Treatment Organised Jointly by The International Labour Office The Ministry for Social Policy of Malta and Under the Quspices of : The Minister of Employment and Solidarity of France, EU Presidency
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 2000, “European Chemical Industry Councıl” CEFIC Workshop Responsıble Care In Changıng Times Lısbon-Hotel. Meridien, 18-19 September 2000
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1999, attending ILO sektoral activities programme; Voluntary initiatives affecting training and education on safety, health and environment in the chemical industries as representative of Turkey, International Labour office, Geneva, July
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1999, International Chemical Employers Labour Relations Committee. Geneva.
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1998, International Chemical Employers Labour Relations Committee. Amsterdam, Netherlands
 • Ali Rıza BÜYÜKUSLU, 1997, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası Programı. 4-10 Mayıs 1997. Panel I.Konu : “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde İşverene, Sendikalara ve Çalışanlara Düşen Görevler” Başlıklı oturumda yapılan yönetici açılış konuşması seminer notları. 6 Mayıs 1997

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir