Sait Gürsoy Köşe Yazısı – Eğitimde dijital dönüşüm

Fenerbahçe Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, DijitalDönüşüm başlıklı son kitabında dijitalteknoloji tabanlı yeni yetenek ve beceri eğitimlerineolan ihtiyaçtan bahsediyor. Yenidijital küresel işgücü piyasalarının istediği formattanitelikli insan gücünün yetiştirilmesininancak eğitimde yapılabileceğini belirtiyor.
Bunu, büyük reform ve akıllı toplumuninşası ile mümkün olabileceğinin altınıçiziyor. Büyükuslu hocamıza göre, eğitimdeköklü reform veya rönesanseğitimde 4.0, dijital teknolojiüretebilecek meslekieğitime geçiş ve dijitalgençliğin yetiştirilmesi ilebaşlıyor.
21. yüzyıl dünyasında insanlığın doğru işler yapma konusundaki isteği ve becerisi bilim ve teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde daha da önemli hale gelmiş. Bilimin, araştırmanın ve bilgi üretiminin dijital teknolojiye, dijital teknoloji devriminin de üretim hayatımızı ve sosyal örgütlenmemizi derinden etkileyen yenilikçi ürünlere dönüştüğü bu sürecin tamamını dijital dönüşüm olarak tanımlamaktayız.
Konvansiyonel üretim modelleri ve tüketim alışkanlıklarını kökten değişime zorlayan dijital dönüşüm zamanının en önemli parametreleri inovasyon, girişimciliktir. Endüstri 4.0, toplum 5.0, sosyal inovasyon ve yeni üretim, kalkınma, büyüme ve sermaye birikim modelinin muhtevasını oluşturan yapay zeka-iot-büyük veri (big data)-öğrenen makine (learning machine)-derin öğrenme (deep learning)- temelinde şekillenen dijital dönüşüm devrimidir. Sanayi Devrimi için tornacı, elektrikçi, motorcu teknik eleman yetiştiren mesleki eğitim politikamızı bu sefer dijital çağa girdiğimiz yeni dünyada yeni bilişim sistemleri, yapay zekâ, robot geliştirebilen ve ICT tabanlı mesleklere yönlendirmeliyiz.
Global güç ağları
İlkel avcı toplumdan tarım toplumuna,tarım toplumundan endüstri toplumuna,endüstri toplumundan bilgi toplumuna venihayetinde insanlığın geldiği noktada akıllıtopluma geçişin stratejik tüm aşamalarınıyaşadığımız baş döndürücü dijital dönüşümedayalı olarak yeni ekonomik, sosyal, kültürelküresel değişim ve global güç ağları ve ilişkileriile örüldüğünü gösteriyor.
Yeni küresel dijital dönüşüm düzenindeki ekonomik gelişmeyi ve sosyal ilerlemeyi bu sefer bilim, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları sürüklemektedir. Söz konusu transformasyonun en önemli aktörleri dijital devlet-dijitalkapital (sermaye) ve dijital emekolarak karşımıza çıkmaktadır. Bulutbilişim (iletişim), internet tabanlı gelişim,çevre teknolojileri, akıllı sistemler,alternatif enerji, elektrikli araçlar, sürücüsüz otomobiller, robotlar, medikal teknoloji yatırımları üretimin ve hizmet sektörünün hızla dijitalleşmesine neden oluyor.
Hiç kuşkusuz ki, dijital dönüşüm çağını yakalayabilen ülkeler geleceğin lider ülkeleri olacaktır. Bu ekonomik ve sosyolojiktoplumsal dönüşüm aynı zamandayüksek nitelikli insan kaynağını ve dijitalyetenek düzeyini öngörmektedir.
Devletin en üst düzeyde yeniden örgütlenmesinde stratejik rol oynayan dijital dönüşüm ofislerinden yükseköğretime, üniversitelerden liselere kadar en önemli konusu olan ‘Dijital Dönüşüm’ kitabımızın özellikle çalıştığı kurumlarda ve şirketlerinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen yöneticilere ve profesyonellere çok önemli bir referans kitabı olacağı düşüncesindeyim.

Kaynak :
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gursoy/2019/04/03/egitimde-dijital-donusum

Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir